پول ایرانی


این مجموعه پول شامل 2000 و 1000 و 500 و 5000 تومانی می باشد و شما تهنا می توانید یکی از این ها را نصب کنید

این پول ها را باید در فایل gta3 توسط نرم افزار img tool نصب کنید برای راهنمایی به قسمت راهنما و یادگیری مراجعه کنید

 

دریافت فایل

پویا ; ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٩